Immunoglobuliny w [GENO]COLOSTRUM

Immunoglobuliny w [GENO]COLOSTRUM

 

Procesy  zachodzące przy wiązaniu antygenów:

- opsonizacja – neutralizuje patogen w celu szybszego usunięcia go z organizmu

-aktywacja dopełniacza – niszczy niektóre typy patogenów, oraz pobudza odpowiedź immunologiczną

-cytotoksyczność komórkowa – zależna od przeciwciał

- neutralizowanie przeciwciał

-neutralizowanie wirusów

-oddziaływanie bakteriostatyczne

-blokowanie adhezyn bakteryjnych

Przeciwciała można klasyfikować ze względu na budowę łańcuchów lekkich, oraz ciężkich, przy czym różnice dotyczą wyłącznie części stałych.                                                                                        

 

Schemat przeciwciała(5)

1. fragment wiążący antygen
2. region Fab
3. region Fc
niebieskie – łańcuchy ciężkie
żółte – łańcuchy lekkie
ciemnoniebieskie/żółte – regiony zmienne
jasnoniebieskie/żółte – regiony stałe
szare –mostki dwusiarczkowe

 

Immunoglobuliny  zawarte w siarze (colostrum)

Siara (colostrum, młodziwo)- jest wydzielana przez gruczoły mlekowe ssaków w ostatnim okresie przed porodem i  najbliższych  pięciu dniach po porodzie. Colostrum  zbierane jest, w pierwszych dwóch godzinach laktacji, wtedy ma najwyższą  wartość biologiczną.

Immunoglobuliny dzielimy na 5 klas:

Immunoglobuliny(16)   występujące w organizmie człowieka

Immunoglobuliny występujące w colostrum

KOMPONENT

FUNKCJA

FUNKCJA

IgG

główna immunoglobulina  osocza - jako jedyna przekraczająca ściany łożyska – przenosi przeciwciała do płodu  zwiększając wrodzoną odporność u dzieci do 6 miesiąca życia, niszczy mikroorganizmy, bierze udział w  rozpoznawaniu ciężkich chorób płuc wywołanych przez grzyby z rodzaju Aspergillus, oraz reakcji alergicznych na leki.

Colostrum  jest najbogatsze w tą immunoglobulinę. Pozostaje ona w jelicie lub przechodzi z jelita do limfy, w której neutralizuje substancje toksyczne i zabija przedostające się tam wirusy.

IgA

Immunoglobulina   wydzielnicza – w największych ilościach wykrywana w : ślinie, łzach, w błonie śluzowej przewodu pokarmowego – działa jako powłoka antyseptyczna na nabłonkach,  chroni przed wnikaniem drobnoustrojów do organizmu , oraz chroni całą powierzchnię ciała.

IgA to substancja immunologiczna zawarta w plazmie krwi. Działa silnie przeciw wirusom

IgM

Immunoglobulina   śródnaczyniowa -  duża cząsteczka , która jest powierzchniowym markerem limfocytów B – jej głównym zadaniem jest zlepianie cząstek patogenu w celu szybszego usunięcia go z organizmu, oraz czynny udział w reakcji nadwrażliwości na leki. Jako pierwsza powstaje po pierwotnym uodpornieniu.

Razem z IgG niszczy bakterie. Odporność na odnośne choroby pozostaje przez wiele lat utrzymana (nieraz przez całe życie)

IgE

Immunoglobulina o niskim stężeniu – zawarta jest  w wydzielinach układu oddechowego i  przewodu pokarmowego – bierze udział w reakcjach przeciw pasożytniczych, wywołuje alergie gdy IgE łączy się z nieszkodliwymi antygenami lub alergenami, jej większe stężania występują w chorobach atopowych.

Działają silnie przeciw wirusom i regulują alergie.

IgD

ich działanie nie jest jeszcze do końca zbadane, występują w komórkach niepobudzonych limfocytów B, oraz w niewielkim stopniu w osoczu.

 

Immunoglobuliny w colostrum – zastosowanie w terapiach leczniczych

Płusa T.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, CSK MON, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Wartość siary potwierdzono w obserwacjach klinicznych i w licznych publikacjach. Działanie przeciwbakteryjne i modulacja odpowiedzi immunologicznej na podstawie tych danych została zaakceptowana. Dużą aktywność laktoferyny  i białka bogatego w prolinę zawartych w siarze potwierdzono w badaniach doświadczalnych i klinicznych. Ponadto, wysokie stężenie immunoglobulin w siarze daje unikalną możliwość jej zastosowania w procesie leczenia ujawnionych niedoborów immunologicznych.                       Pol. Merk. Lek., 2009, XXVI, 153, 234

Siara zawiera wiele biologicznie aktywnych związków, takich jak: enzymy, hormony,  poliamidy, pochodne aminokwasów, pochodne kwasów nukleinowych i inne których stężenie w kolejnych dniach laktacji ulega dużym zmianom. Zawiera również substancje bakteriostatyczne, w tym immunoglobuliny, lak teiny, laktoperoksydazy, laktoferynę, lizozym i leukocyty.

U ludzi i zwierząt wyróżnia się immunoglobuliny  w klasach H, G, M, A, D, E, których występowanie stwierdzane jest wydzielinach: krew, siara mleko, łzy itp. U bydła wykazano obecność  trzech klas immunoglobulin:

– immunoglobuliny klasy G - które stanowią 65-90% wszystkich immunoglobulin i uczestniczą w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych

– immunoglobuliny klasy M, które stanowią 8-10% białek odpornościowych zawartych w siarze; są one istotnym czynnikiem przeciwzakaźnej odporności humoralnej;

– immunoglobuliny klasy (IgA), które stanowią 7-10% potencjału immunoglobulin siary.

 

Stężenie immunoglobulin w siarze, mleka człowieka i bydła(4):

 

KLASA IMMUNGLOBULIN(16)

W siarze / Colostrum

W mleku / Milk

IgG

IgA

IgM

IgG

IgA

IgM

CZŁOWIEK

0,3

120

1,2

0,1

1,5

0,01

BYDŁO

33-75

4,5

3,2-4,9

0,4-1,2

0,2

0,04

 

Szczególnie wysokie stężenie IgG w siarze bydła może mieć istotne znaczenie praktyczne w kontrolowaniu np. niedoborów odpornościowych lub nawracających zakażeń układu oddechowego związanych z niedoborami odpornościowymi.

 

Wskazania do leczenia preparatami z zawartością immunoglobulin:

Możliwość wielokierunkowego wykorzystania właściwości biologicznych pełnych cząsteczek immunoglobulin, zmienia i wydłuża listę wskazań klinicznych.

Wskazaniami do stosowania suplementacyjnego lub leczniczego immunoglobulin są:

1. Pierwotne niedobory odporności (PID):

- pierwotne niedobory odporności z przewagą niedoboru odporności humoralnej, np., agammaglobulinemia Brutona, zespół Hiper-IgM, pospolity zmienny niedobór odporności (CVID – Common Variable Immunodeficiency), wrodzony niedobór syntezy przeciwciał,                                        

- inne złożone niedobory odporności z hipogammaglobulinemią, zespół Wiskott-Aldricha, zespół Ataksja-Teleangiektazja, zespół DiGeorga, ciężki złożony niedobór odporności i inne.

2. Wtórne niedobory odporności:

- po przeszczepach szpiku lub innych narządów,

- w przebiegu chorób rozrostowych a szczególnie w chorobach limfoproliferacyjnych i rozrostowych układu krwiotwórczego,          

- w przebiegu przewlekłych zakażeń wirusowych (HIV, EBV, CMV),          

- w ciężkich zakażeniach bakteryjnych,          

- w przypadku utraty lub nadmiernego rozpadu immunoglobulin, po rozległych urazach, oparzeniach, zabiegach operacyjnych..          

- sugeruje się też podawanie immunoglobulin  w martwiczych zapaleniach naczyń, toczniu rumieniowatym układowym, zapaleniu skórno-mięśniowym, młodzieńczym reumatycznym zapaleniu stawów, stwardnieniu rozsianym, insulinozależnej cukrzycy (typu I) oraz w chorobach atopowych.

 

LECZENIE DZIECI PRZY POMOCY PREPARATÓW IVIG (IMMUNOGLOBULITYCZNYCH) PROWADZONE W INSTYTUCIE MATKI I DZECKA (1):

Prezentujemy tu obserwacje prowadzonego przez nas 3-letniego leczenia wraz z próbą oceny skuteczności substytucyjnego i terapeutycznego podawania IVIG u wybranych pacjentów.

17 dzieci z niedoborami odporności, podzielono je na 2 grupy:

1. Pierwsza grupa to 13 dzieci; sześcioro dzieci z CVID otrzymywało dożylne wlewy systematycznie, zapobiegawczo, raz w miesiącu, oraz 7 dzieci z innymi niedoborami odporności (z zespołem ataksja- teleangiektazja, z zespołem Nijmegen oraz z innymi złożonymi niedoborami odporności) – otrzymywało przeciwciała leczniczo w ogólnie przyjętych dawkach. 

2. Druga grupa to 4 dzieci, u których rozpoznaliśmy: zespół Kawasaki, ciężkie sterydozależne alergiczne zapalenie skóry (AZS) z astmą oraz naczyniowe choroby autoimmunologiczne, przebiegające klinicznie z martwiczym zapaleniem naczyń (toczeń rumieniowaty układowy – SLE, nawracające zapalenie wielochrząstkowe – PCHR). Ta grupa dzieci leczniczo otrzymywała duże, supresyjne dawki IVIG, tj. 2 g/kg m.c./cykl leczenia.

 

OBSERWACJE KLINICZNE(2):

Dostępne badania kliniczne i oceny skuteczności klinicznej preparatów zawierających Colostrum wskazują na przydatność tej terapii uzupełniającej w zapobieganiu zakażeniom 

PODSUMOWANIE:

Ocena skuteczności klinicznej pochodzi z różnych źródeł  całego świata . W tej sytuacji należy przyjąć, że preparaty zawierające [GENO]COLOSTRUM mają bardzo korzystny wpływ na układ odpornościowy człowieka w tym również na zakażenia układu oddechowego i pokarmowego, a także na choroby autoimmunologiczne.

 

 

 

Przypisy:

1. Borgis - Nowa Pediatria 2/2000, s. 3-5 Iwona Czerwińska-Kartowicz, Piotr Derentowicz, Katarzyna Markiewicz, Henryka Siwińska-Gołębiowska; z Zakładu Immunologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Henryka Siwińska-Gołębiowska

2. Stelwagen K., Carpenter E., Haigh B., Hodgkinson A., Wheeler T.T.: Immunecomponents of bovine colostrum and milk. J. Anim. Sci., 2008 Oct           

- Struff W.G., Sprotte G.: Bovine colostrum as a biologic in clinical medicine: a review-Part II: clinical studies. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther., 2008,              

- Rawal P, Gupta V, Thapa BR. Role of colostrum in gastrointestinal infections. Indian J Pediatr. 2008   

- Berkhout B., van Wamel J.L., Beljaars L., Meijer D.K., Visser S., Floris R.: Characterization of the anti-HIV effects of native lactoferrin and other milk proteins and protein-derived peptides. Antivirial Res., 2002.

- Leszek J., Inglot A.D., Janusz M., Byczkiewicz F., Kiejna A., Georgiades J., Lisowski J.: Colostrinin proline-rich polipeptide complex from ovine colostrum – a long-term study of its efficacy in Alzheimer’s disease. Med. Sci.Monit., 2002.      

- Zimecki M.: A proline-rich polypeptide from ovine colostrum: colostrinin with immunomodulatory activity. Adv. Exp. Med. Biol., 2008.

4. Stelwagen K., Carpenter E., Haigh B., Hodgkinson A., Wheeler T.T.: Immune components of bovine colostrum and milk. J. Anim. Sci., 2008

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl